[Dnsmasq-discuss] Reload configuration file

mbraak@quinfox.com mbraak@quinfox.com
Thu, 4 Nov 2004 16:19:21 +0100


Hi list,

Is there a way to reload the configuration file without killing and
restarting the dnsmasq process?
The -HUP signal only reloads the /etc/hosts.conf and /etc/resolv.conf

Marcel

-------------------------------------------------------------------
Quinfox Automatisering B.V.
Het Sterrenbeeld 21-b
5215 MK 's-Hertogenbosch
Postbus 1040, 5200 BA 's-Hertogenbosch
Tel: (073) 681 81 00
Fax: (073) 691 10 62
-------------------------------------------------------------------

Disclaimer:
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet
toegestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit e-mailbericht.
De standpunten of opinies van de auteur geven niet noodzakelijkerwijs die
van Quinfox of een van haar werkmaatschappijen weer. Quinfox staat niet in
voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van het verzonden
e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Indien u niet de
beoogde ontvanger bent van dit e-mailbericht wordt u verzocht de verzender
hiervan op de hoogte te brengen.